नाम
श्री निरंजन वैष्णव
पद
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
ईमेल
निरंजन डॉट वैष्णव [@] आईपीआर डॉट रेस डॉट इन
टेलीफोन
+91-79-23962222 (डेस्क)